W dzisiejszych czasach procesy produkcyjne są coraz bardziej zawiłe i skomplikowane. Konsumenci domagają się coraz niższych cen i coraz wyższej jakości wytwarzanych towarów. Takie żądania wymagają od logistyków nie lada wiedzy oraz wysiłku, by móc im sprostać. Specjaliści każdego dnia zmagają się z trudnym zadaniem, jakim jest optymalizacja procesów logistycznych. Dowiedz się, na czym polega ta skomplikowana procedura.

Proces logistyczny – definicja

Warto zacząć od zdefiniowania samego pojęcia procesu logistycznego. Według ścisłej definicji jest to uregulowany i uporządkowany łańcuch operacji powiązany z przepływem materiałów. Procedura ta dotyczy dokładnie przemieszczania przedmiotów dystrybuowanych przez daną firmę. Procesy logistyczne zachodzące w firmie są ze sobą powiązane, a razem tworzą system logistyczny. Do procesów logistycznych należy transport materiałów, zasilanie stanowisk pracy, kształtowanie struktur zapasów, obsługa klienta, magazynowanie produktu oraz gospodarka opakowaniami. Każdy proces składa się z konkretnych czynności.

  • Transport materiałów – pojęcie transportu dotyczy wyboru poziomu usług transportowych oraz sposobu przewozu konkretnych materiałów. Ważne jest również ustalenie sieci przewozowych, stworzenie harmonogramu migracji pojazdów oraz dobór odpowiedniego sprzętu transportowego.
  • Zasilanie stanowisk pracy – polega w głównej mierze na transporcie wewnętrznym, a mianowicie na przepływie materiałów i surowców pomiędzy magazynami, stanowiskami oraz gniazdami produkcyjnymi.
  • Kształtowanie struktur zapasów – bazuje na utworzeniu polityki zapasów materiałów, surowców oraz gotowych wyrobów, a następnie na prognozie sprzedaży i wyznaczeniu lokalizacji, ilości oraz wielkości magazynów.
  • Obsługa klienta – opiera się na ustaleniu potrzeb klientów, przewidywaniu zachowań nabywców na ustalony system obsługi oraz określeniu poziomu, na jakim obsługiwani są konsumenci.
  • Magazynowanie produktu – głównymi czynnościami wykonywanymi podczas procesu magazynowania jest wyznaczenie zapotrzebowania na powierzchnię przeznaczoną do przechowywania, zaprojektowanie rozłożenia materiałów w magazynie. Logistyka obejmuje przyjmowanie, przetrzymywanie i dystrybucję produktu.
  • Gospodarka opakowaniami – opiera się na doborze opakowań, tak by został ułatwiony załadunek oraz przewóz produktów.

Metody optymalizacji procesów logistycznych

Głównym celem optymalizacji działu logistyki jest zwiększenie wydajności i efektywności procesów logistycznych w całej firmie oraz ułatwienie zarządzania i kontrolowania udoskonalonych procesów. Dotyczy to zarówno zaopatrzenia przedsiębiorstwa, wyrobu i magazynowania dystrybuowanych przez nie produktów, jak i rozprzestrzeniania danych wyrobów. Zoptymalizowanie usług firmy może dotyczyć wszystkich działów, jak i również pojedynczych sfer. W optymalizacji logistyki wyróżnić można usprawnienie procesów i struktur logistycznych oraz automatyzację. Głównym celem zoptymalizowania jest usprawnienie procesów w magazynach firmy, udoskonalenie produkcji lub dobór właściwego zadania i rozwiązania do określonej usługi i infrastruktury w biznesie.

Planowanie logistyki firmy może przebiegać w różny sposób. Pierwszym z nich jest wykrywanie przyczyn niepowodzenia na jednym z wadliwych etapów procesów. Działanie to polega na zmianie ustawień lub właściwości materiałów co wpłynie na jakość wyrabianych wytworów. Kolejną z czynnością, która może pozytywnie wpłynąć na logistykę działalności, jest przewidzenie wyników procesów jeszcze przed ich zakończeniem. Przed ukończeniem produkcji danego przedmiotu możliwe jest oszacowanie cech wytwarzanego produktu. Pozwala na to optymalizacja i dobranie odpowiednich ustawień, by zapobiec potencjalnemu niepowodzeniu w produkcji. Na podobnej zasadzie działa dobór parametrów dla całego procesu. Pozwala to na zastosowanie odpowiednich ustawień i przewidzenia wyniku działania danej maszyny. Efektem tej czynności jest znalezienie najlepszych ustawień dla procedury.

Kolejnym ze sposobów optymalizacji procesów z działu logistyki jest wczesne wykrycie problemów z jakością wytwarzanych przedmiotów. Ze względu na duże rozgałęzienie przemysłu ocena jakości wyrabianego przedmiotu wymaga długookresowych badań. W związku z koniecznością przeprowadzenia owej diagnostyki może dojść do wytworzenia i dystrybucji wielu wadliwych produktów. Na wczesne rozpoznanie problemów z jakością danego przedmiotu pozwala model data mining. Opierając się na danych dotyczących cech surowców, biegu linii produkcyjnej oraz wynikach szybko dostępnych badań, model może wskazać czy wytworzony produkt, będzie posiadał jakiś defekt oraz czy konieczne jest wprowadzenie korekty do procesu produkcyjnego. Zbliżoną metodą do wczesnego rozpoznania problemów, jest wykrywanie zmian, do których doszło w trakcie procesu. Sposób ten jest stosowany w sytuacji, gdy proces logistyczny jest bardzo skomplikowany. Dzięki monitorowaniu odchyleń rzeczywistych właściwości procesu możliwe jest kontrolowanie, gdy występuje ich nagły wzrost. Oznacza to, że doszło w nim do jakiegoś błędu i konieczna jest optymalizacja. Pozwala to na wczesne wykrycie błędu oraz zapobiegnięcie wytworzenia dużej ilości wadliwych wyrobów.

Korzyści wynikające ze zoptymalizowania procesów logistycznych

Warto również wspomnieć o korzyściach wynikających z optymalizacji dokonanych w procesie logistycznym. Pierwszą i główną jest poprawa tak zwanego cash flow, czyli zredukowanie nadmiernych zapasów wytwarzanych produktów oraz gromadzenie nowych, co wiąże się też z obniżeniem zbędnych kosztów. Kolejną z korzyści wynikających ze zoptymalizowania logistyki jest zwiększenie pojemności magazynu firmy, co łączy się z kolei z podniesieniem poziomu wydajności produkcji. Dzięki odpowiedniej optymalizacji tras przejazdów, pojazdów transportowych i zwiększeniu wypełnienia przestrzeni naczep koszty transportu i dystrybucji zostają w znacznym stopniu zredukowane. Odpowiednie mapowanie oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi pozwala na eliminację marnotrawstwa. Ostatnią z korzyści, które przynosi optymalizacja logistyki, jest poprawa wizerunku firmy. Wynika ona głównie ze sprostania wymaganiom klientów oraz zwiększeniu poziomu oferowanych usług.

Logistyka w e-sklepie

Wraz z rozwojem technologii coraz częstszym sposobem na rozprzestrzenienie oferowanych towarów jest sprzedaż online. Zarządzanie dużym sklepem internetowym wiąże się ze ścisłą kontrolą wszystkich procesów z działu logistyki. Konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie magazynu, a przede wszystkim sprawna dostawa towaru do konsumenta. Kluczowym zadaniem wymaganym do płynnego działania sklepu internetowego jest zaplanowanie stanów magazynowych oraz przewidzenie zachowań klientów. Konsumenci coraz częściej wymagają również niskich cen wytworów oraz szybkiej dostawy (najlepiej na następny dzień od złożenia zamówienia). Szybkie dostarczenie oferowanych towarów jest często kluczowym elementem pozytywnego wizerunku firmy. Ekspresowa dostawa jest jednym z głównych powodów, dla których klient wybiera dany sklep internetowy ponad konkurencję.

Procesy logistyczne są niezwykle ważną częścią każdej firmy, zwłaszcza w branży produkcyjnej. By odpowiednio zarządzać i zoptymalizować wszystkie procesy logistyczne, w pierwszej kolejności należy je zaplanować. Każde z podejmowanych działań powinno być oparte na ściśle określonej koncepcji i harmonogramie. Rozwój technologiczny znacznie ułatwia zoptymalizowanie działań i usług firmy.

Podobne artykuły